Red Čuvara grada Zagreba
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Vanjski i unutarnji ustroj i hijerarhija Reda Čuvara grada Zagreba

Go down

Vanjski i unutarnji ustroj i hijerarhija Reda Čuvara grada Zagreba Empty Vanjski i unutarnji ustroj i hijerarhija Reda Čuvara grada Zagreba

Post by Brat Liberius Mon Mar 12, 2012 2:13 pm

I. Vanjski ustroj Udruge

Red Čuvara grada Zagreba u civilnom hrvatskom društvu registriran je kao neprofitna udruga građana koja se sastoji od vodstva (predsjednik, dopresjednik i tajnik) koje predstavlja Skupštinu svih članova Udruge i samih članova koji je čine. Vodstvo se bira na dvije godine.

Aktualno vodstvo Udruge čine:

1. Deniver Vukelić - predsjednik
2. Goran Kaurić - dopredsjednik
3. Ozren Šenator - tajnik

Članove Udruge čine članovi-osnivači (njih 19), regularni članovi (učlanjeni kroz sustav učlanjivanja novih članova) i počasni članovi.

II. Unutarnji ustroj Udruge

S obzirom na Ciljeve Udruge, pripadnost sustavu i području bavljenja oživljene povijesti, Udruga je iznutra organizirana prema svome primarnom konceptu proučavanja i oživljavanja, prema uzoru na hospitalski viteški red Sv. Ivana i druge križarske hospitalske redove 12. i 13. stoljeća i prema tom konceptu zajedničkim konsensusom 19 članova-osnivača ima sljedeću unutarnju hijerarhiju koja se odnosi na sve članove Udruge.

A) Vodstvo čine:

1. Magistar (lat. Magister per Croatiam et Sclavoniam) – Predsjednik Udruge - dužnost obnaša Deniver Vukelić
- glavni koordinator Udruge
- glavni pregovarač u javnosti u vezi ekonomskih, društvenih, pravnih i planskih pitanja Udruge
- glavni predlagač i koordinator svih unutarnjih Udružnih aktivnosti, pitanja i problema
- glavni predlagač i koordinator društvene i financijske politike Udruge
- čuvar Pečata Udruge

2. Veliki Preceptor Konventa (lat. Praeceptor Zagrabiensis) – Dopredsjednik Udruge - dužnost obnaša Goran Kaurić
- u slučaju potrebe zamjenjuje magistra
- glavni koordinator Domusa i lokalnih pitanja
- glavni logističar Domusa (udružnog prostora)

3. Rizničar (lat. Tabularius) - Tajnik Udruge - dužnost obnaša Ozren Šenator
- koordinator članskih pitanja
- koordinator financijskih problema na terenu
- koordinator nabavke i održavanja materijalne i nematerijalne opreme

B) Osim ove tri funkcije vodstva, unutar Udruge postoje i četiri resorna koordinatora za potrebe aktive Udruge:

1. Maršal (lat. Summus Marescalcus) – Zapovjednik vojnih jedinica - dužnost obnaša Slaven Pranjić
- iskusni koordinator za okupljanje borbenih članova udruge
- provoditelj vojničke stege na događanjima
- nadglednik vojne spremnosti na događanjima
- planer i koordinator treninga vojne spremnosti članova

2. Sestra Zapovjednica (lat. Soror commendatrix) - Zapovjednica članica - dužnost obnaša Petra Ferara
– najviše rangirana članica Reda za koordinaciju članica
- koordinira članice i njihove aktivnosti
- planira rad i aktivu članica na događanjima

3. Krojač (lat. Draperius) - dužnost obnaša Vinija Kolumbić
- glavni koordinator odjevnih projekata i odjevnog identiteta Udruge
- povijesna istraživanja i prilagodbe odjeće članova Udruge
- prikupljanje podataka za projekte vezane uz odjeću članova Udruge
- vršenje i koordinacija tih projekata

4. Oružar (lat. Armicustos) - dužnost obnaša Marko Vrban
- ekonom svega oružja, oklopa, i oruđa unutar raspoloživosti Udruge
- popisivanje i obavještavanje o stanju ispravnosti i spremnosti navedene opreme
- predlagač i koordinator nabavke novog oružja, oklopa i oruđa
- koordinator novih projekata materijalne opreme Udruge

5. Zapovjednik strijelaca (lat. Commendator Arcariorum) - dužnost obnaša Sonja Miličević

- zapovjednik svih streličarskih jedinica
- glavni instruktor i voditelj streličarskih treninga
- glavni koordinator sudjelovanja i organizacije streličarskih turnira
- glavni koordinator logistike streličarske opreme


C) Unutrašnja hijerarhija za sve članove

Članovi stječu prava i odgovornosti unutarnje hijerarhije prema stažu, zaslugama, trudu i zalaganju koje ulažu unutar ciljeva i djelatnosti Udruge (primarno oživljene povijesti). O dobivanju ili promjeni statusa odlučuje Kapitul (sastanak svih članova Udruge, glasovanjem natpolovične većine glasova prisutnih sastanku, izuzev članova akolitskog statusa) na prijedlog vodstva. Ritual prelaska s nižeg na viši status uređen je unutarnjim regulama Udruge i obavlja se na posebnim ceremonijama koje se održavaju jednom ili više puta godišnje, ovisno o potrebi i odluci Kapitula.

Hijerarhija članova od nižih prema višim:

1. a) Muški akolit (lat. Acolytus) - sljedbenik, pripravnik - novi član na roku kušnje od 6 od 12 mjeseci, potpuno novi član bez prethodnog iskustva u oživljenoj povijesti
b) Ženski akolit (lat. Acolyta) - sljedbenica, pripravnica - nova članica na roku kušnje od 6 do 12 mjeseci, potpuno nova članica bez prethodnog iskustva u oživljenoj povijesti

*Akoliti nemaju pravo glasa na Kapitulima. To pravo dobivaju prelaskom na drugu razinu.

2. a) Štitonoša (lat. Scutarius) – kušanici u ispomoći serjeantima (seržanima) i vitezovima, naučnici za više rangove, mogu nositi oružje po potrebi
b) Sestra pripravnica (lat. Soror Minor)- kušanice u ispomoći Zakletim sestrama, naučnice za viši rang

3. a) Serjeant-at-Arms, Seržan (lat. Frater Minor) - pomoćni vitez, pobočnik/poručnik Vitezu, lakše opremljen
b) Sestra (lat. Soror) - pomoćna sestra, napredni status za članicu

4. a) Vitez, Zakleti brat (lat. Frater Maior) - osovina Reda, potpuno opremljeni ivanovski ratnik sa svom opremom i vještinama ili iskusni član s potpunom razvijenom specijalizacijom za određeno područje u djelatnostima Udruge
b) Zakleta sestra (lat. Soror Maior)– osovina Reda, potpuno obučena i spremna članica Reda ili iskusna članica s potpunom razvijenom specijalizacijom za određeno područje u djelatnostima Udruge
Brat Liberius
Brat Liberius
Magister
Magister

Posts : 376
Join date : 2012-03-08
Age : 42
Location : Priorat zagrebački

http://www.cuvari.hr

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum